เคทีซีเผยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรก่อนเปิดเทอมพุ่งร้อยละ 10 ยอมรับเกณฑ์ ธปท.กระทบยอดสมัครบัตรใหม่ เดินหน้าจับช่องทางดิจิทัล เพิ่มยอดสมาชิกใหม่ รุกธุรกิจสินเชื่อบุคคลตั้งเป้ายอดลูกหนี้รวมโตร้อยละ 10

นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้อํานวยการ – ธุรกิจสินเชื่อบุคคล บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี กล่าวว่า ช่วงใกล้เปิดเทอมใหม่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะมีการใช้จ่ายของบุตรหลานและมีวันหยุดยาวหลายวัน บางส่วนใช้เพื่อการท่องเที่ยว

ส่วนภาพรวมการทําธุรกิจสินเชื่อบุคคลปัจจุบัน ยอมรับว่ามีความท้าทายมากขึ้น จากหลายปัจจัย ทั้งสภาพเศรษฐกิจและการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งประกาศใช้ปลายปีที่ผ่านมาเริ่มส่งผลกระทบกับบางธุรกิจ รวมถึงธุรกิจสินเชื่อบุคคลส่งผลกระทบกับยอดการสมัครบัตรใหม่ที่เติบโตแบบชะลอตัว ซึ่งปีนี้ตั้งเป้ายอดสมัครบัตรใหม่เพิ่ม 150,000 บัตร ขณะนี้มีผู้สมัครแล้วประมาณร้อยละ 30 – 40 หรือประมาณ 40,000 ใบ โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยกลางคน รายได้ 15,000 – 30,000 บาท ซึ่งจะทำกลยุทธ์การตลาดเน้นการรักษาฐานสมาชิกเดิมกว่า 800,000 ราย และขยายฐานสมาชิกใหม่จะใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นสื่อในการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าค้าได้ 24 ชั่วโมง

สำหรับปีนี้เคทีซีตั้งเป้าอัตราการเติบโตของยอดลูกหนี้รวมร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อน ขณะที่ไตรมาสแรกปี 2561 มียอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเท่ากับ 24,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาและมีฐานสมาชิกสินเชื่อบุคคลเท่ากับ 857,613 บัญชี ถือได้ว่าเป็นพอร์ตลูกหนี้ที่มีคุณภาพเนื่องจากมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของสินเชื่อบุคคลเพียงร้อยละ 0.82 ขณะที่เอ็นพีแอลของภาพรวมอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 2.5 และสําหรับ 2 เดือนแรกของปีนี้มีส่วนแบ่งการตลาดยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.9 ของอุตสาหกรรม. – สำนักข่าวไทย