ภูเขาของปีศาจเป็นยอดเขาที่น่าขนลุกที่ครอบคลุมหลายบทของอดีตที่ล่วงเลยมาจากประเทศเยอรมนี สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ว่างเปล่าจนถึงช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 เมื่อพรรคนาซีเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโรงเรียนทหารชั้นยอดซึ่งเป็นโครงการที่พวกเขาละทิ้งในที่สุดเมื่อสงครามรุนแรงขึ้น หลังจากสงครามกองยานพาหนะประจำวันเริ่มส่งขยะออกจากเมืองที่พังทลายลง

และทิ้งลงบนพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสร้างเนินเขาที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งตั้งอยู่ที่เกือบ 100 เมตร แต่นั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องราวของ Teufelsberg ในทศวรรษที่ 1950 กองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรคิดว่ายอดเทียมจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังและพวกเขาสร้างสถานีสอดแนมบนกองที่เกือบจะครบถ้วนหลายปีต่อมา วันนี้ Teufelsberg ได้กลายมาเป็นอาณานิคมของศิลปินแล้วสำหรับผู้เข้าชม 8 คนสามารถเดินเที่ยวชมสถานที่เหล่านี้เพื่อดูภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เกิดขึ้นในอดีต