สำหรับปัญหาที่แท้จริง นักวิจัยได้สร้างการทดสอบตามกระดาษซึ่งสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าตัวอย่างยาปฏิชีวนะมีความแข็งแรงเหมาะสมหรือเจือจางด้วยสารตัวเติมเช่นโซดาอบ คล้ายคลึงกับกลไกของการทดสอบการตั้งครรภ์ที่บ้านแถบกระดาษจะเปลี่ยนเป็นสีที่โดดเด่นหากมียาปฏิชีวนะเท็จ เป็นการทดลองทางเคมีล่าสุดจากกระดาษที่พัฒนาขึ้นในห้องทดลองของ Chuck Henry ศาสตราจารย์ภาควิชาเคมี

นักวิจัยรวมถึง Kat Boehle ผู้เขียนคนแรกซึ่งเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ นักเรียนอธิบายสิ่งประดิษฐ์ในACS เซนเซอร์ ในประเทศนี้เรายอมรับว่ายาปฏิชีวนะของเราเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ได้คิดสองครั้ง “แต่ยาปฏิชีวนะปลอมและไม่ได้มาตรฐานเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในส่วนอื่น ๆ ของโลกเป้าหมายของโครงการนี้คือการสร้างอุปกรณ์ตรวจจับราคาถูกที่ง่ายต่อการใช้งานอุปกรณ์ของเราต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งถึงสี่เหรียญ