การสำรวจยังพบว่าการอำนวยความสะดวกทางการค้ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าในระดับสูงช่วยเพิ่มกระบวนการในด้านต่างๆอาทิเช่นพิธีการศุลกากรการขนส่งและการอำนวยความสะดวกขณะที่การพัฒนาอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มความต้องการในการอำนวยความสะดวกด้านการค้า

การปรับปรุงระดับการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการพัฒนาอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเป็นการเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนา e-commerce ข้ามพรมแดน จากการสำรวจพบว่า 22.22 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าค่าใช้จ่ายในคลังสินค้าอยู่ในระดับสูงในด้านการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนระหว่างจีนกับอาเซียนในขณะที่ 38.89 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์อยู่ในระดับต่ำโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่มีการพัฒนาอย่างดีสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ