ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่อาจมีผลต่อความง่วงนอนตอนกลางวันเช่นอายุเพศการศึกษาและดัชนีมวลกายผลลัพธ์ของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รายงานว่ามีอาการง่วงนอนในตอนกลางวันมีโอกาสสะสมตัวอ่อน ได้มากกว่าคนที่ไม่ได้รับ ‘รายงานความเมื่อยล้าในเวลากลางวัน หลังจากปรับปัจจัยเหล่านี้แล้วความเสี่ยงยังคงเพิ่มขึ้น 2.75 เท่าในผู้ที่มีความรู้สึกง่วงนอนตอนกลางวัน

ความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการสะสมของ amyloid-beta อยู่ในระดับที่สูงกว่าอาสาสมัครสองเท่าที่รายงานอาการง่วงนอน แต่ไม่ได้มีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจุบันไม่มีความชัดเจนว่าทำไมความง่วงนอนในตอนกลางวันจึงมีความสัมพันธ์กับการสะสมของโปรตีน beta-amyloid Spira กล่าว ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือความง่วงนอนตอนกลางวันอาจทำให้โปรตีนชนิดนี้เกิดขึ้นในสมอง จากการศึกษาก่อนหน้านี้คำอธิบายที่เป็นไปได้ก็คือว่าการนอนหลับที่ถูกรบกวนเนื่องจากการนอนไม่หลับเช่นการนอนหลับที่ไม่เพียงพอเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ ทำให้แผ่นเบต้า – แอนลอยด์เกิดจากกลไกที่ไม่รู้จักในปัจจุบันและการนอนหลับเหล่านี้ การรบกวนทำให้เกิดอาการง่วงนอนในตอนกลางวันมากเกินไป